موزیکا – دانلود آهنگ جدید و قدیمی: تاریخچه پیدایش موسیقی
Search
Generic filters

logo

آخرین مطالب موزیکا

ada

تاریخچه پیدایش موسیقی

دسته بندی :
تاریخ انتشار : 13 آبان 1398
تاریخچه پیدایش موسیقی

آشنایی با تاریخچه پیدایش موسیقی

در تمامی دوران ها، میتوان گفت که موسیقی به عنوان یکی از ارکان اصلی برای زندگی انسان به شمار می آمده است، حتی پیش از اینکه بتواند صحبت کند.

در این زمینه شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد فلوت که از استخوان حیوانات ساخته می شده است به عنوان یکی از سازهای اصلی مورد استفاده قرار می گرفته است.

تاریخچه-پیدایش-موسیقی-فلوت

تاریخچه پیدایش موسیقی اما به دوران های قبل باز می گردد و می توان گفت که شما نمیتوانید موسیقی را یک عامل نوظهور بدانید.

شاید بتوان اینطور گفت که موسیقی یکی از مهم ترین رکن های اصلی در زمینه ایجاد ارتباط در روزهای پیشین است حتی صداهایی که شما از یک کودک می شنوید به ما نشان می دهد که موسیقی از روزگاران گذشته وجود داشته است و شما هم میتوانید نشانه هایی از موسیقی را در دوران های مختلف ببینید.

تاریخچه-پیدایش-موسیقی-3

زمانی که صحبت از تاریخچه پیدایش موسیقی به میان می آید، اینطور گفته می شود که نخستین نشانه ها به نواحی شرقی و در دوران پیش از مسیحیت باز می گردد. به طور قطع با مسافرت از یک محل به محل دیگر موسیقی هم جابجا می شود و به همین دلیل است که موسیقی جهانی شد.

زمانی که یونانیان باستان موسیقی را شناختند، عده بسیاری از دانشمندان به چشم یک معجزه و یک نشانه حیات به آن نگاه می کردند که با اصوات، روح انسان را شفا می دادند.

تاریخچه-پیدایش-موسیقی 2

به طور قطع، موسیقی های اولیه نشانه های بسیاری از موسیقی های زمان اخیر دارند و در واقع موسیقی جدید برگرفته از این نوع موسیقی است و تاریخچه پیدایش موسیقی همواره به هم متصل بوده است.

در برخی از منابعی نوشتاری، مانند انجیل، اینطور نوشته شده است که بسیاری از ویژگی های رومیان و یونانیان در زمینه موسیقی به فرهنگ آن ها مرتبط بوده است. برای مثال ترومپت را در نظر بگیرید که به عنوان یک ساز برای اعلان مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه پیدایش موسیقی در ایران

موسیقی-ایرانی

همانطور که میدانید، موسیقی هر ملت در واقع نشان دهند فرهنگ و اوضاع اجتماعی آن کشور است. هنر موسیقی، هنر بیان احساسات به زبان اصوات است که با توجه به روحیات و همچنین احساسات هر قومی نشان داده می شود.

ذوقیات ملل هم میتواند متفاوت باشد و هنر مردمانی که در این زمینه تراوش می کند آن ها را از یکدیگر متمایز خواهد کرد.

از سویی دیگر، تاریخچه پیدایش موسیقی در ایران هم داستان شگرفی دارد. با اینکه گفته می شود موسیقی ملت ما هرگز همپایه با موسیقی اروپایی پیشرفت نکرد اما باز هم در طی زمان ها و ادوار مختلف تغییر کرده است.

موسیقی-ایرانی-2

همواره بر سر راه هایی که برای پیشرفت موسیقی ایجاد شده است، موانعی وجود داشته است که از پیشرفت بیشتر آن ها جلوگیری می کند. بعد از جمله ای که اعراب به ایران داشتند اما موسیقی در ذهن عمومی حرام اعلام شد و می توان گفت که شاید این بزرگترین مانع برای پیشرفت موسیقی است.

بعد از انقلاب مشروطه، موسیقی وارد یک سیر جدید شد و در واقع روح آزادی و بیداری با موسیقی در ذهن ملت مختلف ایجاد شد. کسانی که از جمله آنها میتوان به عرفا اشاره کرد، تصنیف های مختلفی را در زمینه موسیقی های اجتماعی نوشته و سروده اند که میتوان آنها را مصداق بارزی از موسیقی دانست.

اشتراک گذاری مطلب